نمایش دادن همه 6 نتیجه

سطل کندو رنگی 2

10 تومانکارتن-تعداد 12 عدد
 • Code:R-200
 • سطل کندو رنگی 2
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
 • حجم: 2 لیتر

سطل کندو رنگی 3

10 تومانکارتن-تعداد 12 عدد
 • Code:R-300
 • سطل کندو رنگی 3
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
 • حجم: 2.5 لیتر

سطل کندو رنگی 5

10 تومانکارتن-تعداد 12 عدد
 • Code:R-500
 • سطل کندو رنگی 5
 • تعداد در کارتن: 12 عدد
 • حجم: 5 لیتر

سطل کندو شفاف 2

 • Code:L-200
 • سبد کندو شفاف 2
 • تعداد در کارتن: 24 عدد
 • حجم: 2 لیتر

سطل کندو شفاف 3

10 تومانکارتن - تعداد 24 عدد
 • Code:L-300
 • سبد کندو شفاف 3
 • تعداد در کارتن: 24 عدد
 • حجم: 2.5 لیتر

سطل کندو شفاف 5

10 تومانکارتن - تعداد 24 عدد
 • Code:L-500
 • سطل کندو شفاف 5
 • تعداد در کارتن: 24 عدد
 • حجم: 5 لیتر