نمایش 1–12 از 32 نتیجه

زیرگلدانی نازگل 1

10 تومانکارتن - تعداد 72 عدد
 • Code: G-700
 • زیرگلدانی نازگل 1
 • تعداد در کارتن: 72 عدد
 • ابعاد: 1.5 * 9.5 سانتی متر

زیرگلدانی نازگل 2

10 تومانکارتن - تعداد 72 عدد
 • Code: G-701
 • زیرگلدانی نازگل 2
 • تعداد در کارتن: 72 عدد
 • ابعاد: 2 * 13.5 سانتی متر

زیرگلدانی نازگل 3

10 تومانکارتن - تعداد 72 عدد
 • Code: G-702
 • زیرگلدانی نازگل 3
 • تعداد در کارتن: 72 عدد
 • ابعاد: 2.6 * 18.5 سانتی متر

زیرگلدانی نازگل 4

10 تومانکارتن - تعداد 48 عدد
 • Code: G-703
 • زیرگلدانی نازگل 4
 • تعداد در کارتن: 48 عدد
 • ابعاد: 4.5 * 31 سانتی متر

زیرگلدانی نازگل 5

10 تومانکارتن - تعداد 48 عدد
 • Code: G-704
 • زیرگلدانی نازگل 5
 • تعداد در کارتن: 48 عدد
 • ابعاد:4.5 * 38 سانتی متر

گلدان جام کوچک

10 تومانکارتن - تعداد 24 عدد
 • Code: A-116
 • گلدان جام کوچک
 • تعداد در کارتن: 26 عدد

گلدان جام بزرگ

10 تومانکارتن - تعداد 24 عدد
 • Code: A-115
 • گلدان جام بزرگ
 • تعداد در کارتن: 26 عدد

گلدان گرد مرجان

10 تومانکارتن - تعداد 144 عدد
 • Code: MA-800
 • گلدان گرد مرجان
 • تعداد در کارتن: 144 عدد
 • ابعاد: 7*6 سانتی متر

گلدان بیضی مرجان

10 تومانکارتن - تعداد 72 عدد
 • Code: MA-810
 • گلدان بیضی مرجان
 • تعداد در کارتن: 72 عدد
 • ابعاد: 7*19 سانتی متر

گلدان کاکتوسی ارکیده با زیرگلدانی

10 تومانکارتن - تعداد 72 عدد
 • +Code: B-600
 • گلدان کاکتوسی ارکیده با زیرگلدانی
 • تعداد در کارتن: 72 عدد
 • ابعاد: 7*8 سانتی متر

گلدان ارکیده با زیرگلدانی

10 تومانکارتن - تعداد 48 عدد
 • Code: B-600
 • گلدان ارکیده با زیرگلدانی
 • تعداد در کارتن: 48 عدد
 • ابعاد: 9*10 سانتی متر

گلدان ارکیده با زیرگلدانی

10 تومانکارتن - تعداد 48 عدد
 • Code: B-601
 • گلدان ارکیده با زیرگلدانی
 • تعداد در کارتن: 48 عدد
 • ابعاد: 11*12 سانتی متر