نمایش دادن همه 6 نتیجه

تخته گوشت 2 برنا

10 تومانکارتن - تعداد 24 عدد
 • Code: B-616
 • تخته گوشت 2 برنا
 • تعداد در کارتن : 24 عدد
 • ابعاد:18.5*26.5 سانتی متر

تخته گوشت 3 برنا

10 تومانکارتن-تعداد 12 عدد
 • Code: B-617
 • تخته گوشت 3 برنا
 • تعداد در کارتن : 12 عدد
 • ابعاد:20.5*30 سانتی متر

تخته گوشت 4 برنا

10 تومانکارتن-تعداد 12 عدد
 • Code: B-618
 • تخته گوشت 4 برنا
 • تعداد در کارتن : 12 عدد
 • ابعاد:21*35 سانتی متر

تخته گوشت 5 برنا

10 تومانکارتن-تعداد 12 عدد
 • Code: B-619
 • تخته گوشت 5 برنا
 • تعداد در کارتن : 12 عدد
 • ابعاد:24*39 سانتی متر

تخته گوشت 6 برنا

10 تومانکارتن-تعداد 12 عدد
 • Code: B-620
 • تخته گوشت 6 برنا
 • تعداد در کارتن : 12 عدد
 • ابعاد:25.5*41 سانتی متر

تخته گوشت 7 برنا

10 تومانکارتن-تعداد 12 عدد
 • Code: B-621
 • تخته گوشت 7 برنا
 • تعداد در کارتن : 12 عدد
 • ابعاد:36.5*47 سانتی متر