نمایش دادن همه 5 نتیجه

قیف 12 لوکس برنا

10 تومانکارتن - تعداد 72 عدد
 • Code: B-112
 • قیف 12 لوکس برنا
 • تعداد در کارتن: 72 عدد
 • ابعاد: قطر دهانه 11.5 سانتی متر

قیف 18 لوکس برنا

10 تومانکارتن - تعداد 96 عدد
 • Code: B-118
 • قیف 18 لوکس برنا
 • تعداد در کارتن: 96 عدد
 • ابعاد: قطر دهانه 12.5 سانتی متر

قیف 20 لوکس برنا

10 تومانکارتن - تعداد 36 عدد
 • Code: B-120
 • قیف 24 لوکس برنا
 • تعداد در کارتن: 36 عدد
 • ابعاد: قطر دهانه 16 سانتی متر

قیف 24 لوکس برنا

10 تومانکارتن - تعداد 36 عدد
 • Code: B-124
 • قیف 24 لوکس برنا
 • تعداد در کارتن: 36 عدد
 • ابعاد: قطر دهانه 18 سانتی متر

قیف 30 لوکس برنا

10 تومانکارتن - تعداد 24 عدد
 • Code: B-130
 • قیف 30 لوکس برنا
 • تعداد در کارتن: 24 عدد
 • ابعاد: قطر دهانه 20.5 سانتی متر