نمایش 1–12 از 17 نتیجه

سرویس کاسه قدح بزرگ

10 تومانکارتن-تعداد 12 عدد
 • Code: S-537
 • سرویس کاسه قدح بزرگ
 • تعداد در کارتن: 12 عدد

سرویس کاسه قدح کوچک

10 تومانکارتن - تعداد 8 عدد
 • Code: S-536
 • سرویس کاسه قدح کوچک
 • تعداد در کارتن: 8 عدد

کاسه کریستال مانا 1

10 تومانکارتن - تعداد 24 عدد
 • Code: B-671
 • کاسه کریستال مانا 1
 • تعداد در کارتن: 24 عدد
 • ابعاد :8.5*23 سانتی متر

کاسه ماست خوری مانا

10 تومانکارتن - 24 بسته 6 عددی
 • Code: B-674
 • کاسه ماست خوری مانا
 • تعداد در کارتن: 24 بسته 6 عددی
 • ابعاد :5*13 سانتی متر

کاسه کریستال مانا 5

10 تومانکارتن - تعداد 24 عدد
 • Code: B-727
 • کاسه کریستا مانا 5
 • تعداد در کارتن: 24 عدد
 • ابعاد :12*34.5 سانتی متر

کاسه کریستا مانا 2

10 تومانکارتن - تعداد 24 عدد
 • Code: B-672
 • کاسه کریستا مانا 2
 • تعداد در کارتن: 24 عدد
 • ابعاد :9.5*25 سانتی متر

کاسه کریستا مانا 3

10 تومانکارتن - تعداد 24 عدد
 • Code: B-673
 • کاسه کریستا مانا 3
 • تعداد در کارتن: 24 عدد
 • ابعاد :10.5*28 سانتی متر

کاسه 531 برنا

10 تومانکارتن - تعداد 24 عدد
 • Code: K-531
 • کاسه 531 برنا
 • تعداد در کارتن: 24 بسته

کاسه 532 برنا

10 تومانکارتن - تعداد 24 عدد
 • Code: K-532
 • کاسه 532 برنا
 • تعداد در کارتن: 24 بسته

کاسه 533 برنا

10 تومانکارتن- تعداد 24 عدد
 • Code: K-533
 • کاسه 533 برنا
 • تعداد در کارتن: 24 بسته

کاسه 534 برنا

10 تومانکارتن- تعداد 18 عدد
 • Code: K-534
 • کاسه 534 برنا
 • تعداد در کارتن: 18 عدد
 • ابعاد :10*20 سانتی متر

کاسه 536 برنا

10 تومانکارتن- تعداد 18 عدد
 • Code: K-536
 • کاسه 536 برنا
 • تعداد در کارتن: 18 عدد
 • ابعاد :14*27.5 سانتی متر